Arthroscopy Academy
KEM IAS AANA ESSKA ISAKOS IAP
         
Online Registratiion for Orthopedics Onlne Registration for Physiotherapists

6th International meeting of Arthroscopy Academy
Theme : Advances in Arthroscopy
SCIENTIFIC PROCEEDINGS : 26 July - 27 July 2019 • Hotel Grand Hyatt, Santacruz East, Mumbai
CADAVERIC WORKSHOP : 28 July 2019

National Faculty

  Dr. Anil Patil Dr. Sanjay Trivedi Dr. Ashish Devgan  
  Dr. Ashish Arbat Dr. Swarnendu Samanta Dr. Deepak Joshi  
  Dr. Ateek Vasdev Dr. Umesh Jadhav Dr. Deepak Chaudhary  
  Dr. Dinshaw Pardiwala Dr. Vinay Tantuway Dr. Rajiv Raman  
  Dr. Hetal Chiniwala Dr. Yajuvendra Gawai Dr. Prathamesh Jain  
  Dr. Kalpesh Trivedi Dr. I.P.S. Oberoi Dr. Chirag Thonse  
  Dr. K. Subramaniam Dr. Samir Shaikh Dr. Bhupesh Karthik  
  Dr. Kumar Dussa Dr. Shivanand Bandekar Dr. Sridhar Gangavarapu  
  Dr. Milind Pimprikar Dr. P. Gopinath Dr. Ayyappan Nair  
  Dr. Mohan Desai Dr. Satyajit Jagtap Dr. Aslam Aarif  
  Dr. Nicholas Antao Dr. Mukesh Laddha Dr. Kanchan Bhattacharya  
  Dr. Nikhil Iyer Dr. Raghuveer Reddy Dr. Kiran Acharya  
  Dr. S. Arumugam Dr. Vinay Pandey Dr. Ashish Kumar Srivastava  
  Dr. Prashant Tonape Dr. Vivek Pandey Dr. Brajesh Dadariya  
  Dr. P.S. Jayaprasad Dr. Ranjit Panigrahi Dr. L. Ponraj  
  Dr. Vikram Sharma Dr. Sandeep Biraris Dr. Nagraj Shetty  
  Dr. Rajkumar Amravati Dr. Pradip Nemade Dr. Deepak Sahastrabuddhe  
  Dr. Anand Galagali Dr. Anwar Martha Dr. Mihir Patel  
  Dr. Sachin Tapasvi Dr. Sibin Surendran Dr. Prathap Kumar  
  Dr. Shirish Pathak Dr. Mahibul Islam    
  Dr. Sheetal Gupta Dr. Karthik Selvaraj