Arthroscopy Academy
IAS IAS AANA ESSKA ESSKA
         
eRegister Online

5th International meeting of Arthroscopy Academy
Theme : Advances in Arthroscopy
SCIENTIFIC PROCEEDINGS : 27 July - 28 July 2018 • Grand Hyatt, Mumbai
CADAVERIC WORKSHOP : 29 July 2018

www.arthroscopyacademy.com

National Faculty

  Dr. Abhay Narvekar Dr. Sachin Karkamkar Dr. Mandeep Dhillon  
  Dr. Anant Joshi Dr. Parag Sancheti Dr. Rajiv Gupta  
  Dr. Anil Patil Dr. Prashant Tonape Dr. Samir Shaikh  
  Dr. Nishth Shah Dr. Prathaph Kumar Dr. Shivanand Bandekar  
  Dr. Ashish Arbat Dr. P.S. Jayaprasad Dr. P. Gopinath  
  Dr. Ateek Vasdev Dr. Vikram Sharma Dr. Satyajit Jagtap  
  Dr. Dinshaw Pardiwala Dr. Rajkumar Amravati Dr. Mukesh Laddha  
  Dr. Hetal Chiniwala Dr. Anand Galagali Dr. Raghuveer Reddy  
  Dr. Kalpesh Trivedi Dr. Sachin Tapasvi Dr. Brajesh Dadaria  
  Dr. K. Subramaniam Dr. Shirish Pathak Dr. Vinay Pandey  
  Dr. Kumar Dussa Dr. Sheetal Gupta Dr. Vivek Pandey  
  Dr. Mihir Patel Dr. Sanjay Trivedi Dr. Rakesh Chaudhary  
  Dr. Milind Pimprikar Dr. Swarnendu Samanta Dr. Ashish Kumar  
  Dr. Mohan Desai Dr. Vaibhav Bagaria Dr. Girish Chandra  
  Dr. N. Subramaniam Dr. Umesh Jadhav Dr. R.C. Meena  
  Dr. Nagraj Shetty Dr. Vinay Tantuway Dr. Lalit Modi  
  Dr. Neeraj Adkar Dr. Ravi Gupta Dr. Kaustubh Durve  
  Dr. Nicholas Antao Dr. Prateek Gupta Dr. Ranjit Panigrahi  
  Dr. Nikhil Iyer Dr. I.P.S. Oberoi Dr. Sibin