Arthroscopy Academy
IAS IAS AANA ESSKA
       
eRegister Online

5th International meeting of Arthroscopy Academy
Theme : Advances in Arthroscopy
SCIENTIFIC PROCEEDINGS : 27 July - 28 July 2018 • J W Marriott Sahar, Mumbai
CADAVERIC WORKSHOP : 26 July 2018

www.arthroscopyacademy.com

National Faculty

  Dr. Abhay Narvekar Dr. Prathaph Kumar Dr. Satyajit Jagtap  
  Dr. Anant Joshi Dr. P.S. Jayaprasad Dr. Mukesh Laddha  
  Dr. Anil Patil Dr. Vikram Sharma Dr. Raghuveer Reddy  
  Dr. Nishth Shah Dr. Rajkumar Amravati Dr. Brajesh Dadaria  
  Dr. Ashish Arbat Dr. Anand Galagali Dr. Vinay Pandey  
  Dr. Ateek Vasdev Dr. Sachin Tapasvi Dr. Vivek Pandey  
  Dr. Dinshaw Pardiwala Dr. Shirish Pathak Dr. Rakesh Chaudhary  
  Dr. Hetal Chiniwala Dr. Sheetal Gupta Dr. Ashish Kumar Singh  
  Dr. Kalpesh Trivedi Dr. Sanjay Trivedi Dr. Girish Chandra  
  Dr. K. Subramaniam Dr. Swarnendu Samanta Dr. R.C. Meena  
  Dr. Kumar Dussa Dr. Vaibhav Bagaria Dr. Lalit Modi  
  Dr. Mihir Patel Dr. Umesh Jadhav Dr. Kaustubh Durve  
  Dr. Milind Pimprikar Dr. Vinay Tantuway Dr. Ranjit Panigrahi  
  Dr. Mohan Desai Dr. Yajuvendra Gawai Dr. Sandeep Biraris  
  Dr. N. Subramaniam Dr. Shaligram Purohit Dr. Pradip Nemade  
  Dr. Nagraj Shetty Dr. I.P.S. Oberoi Dr. Anwar Martha  
  Dr. Neeraj Adkar Dr. Mandeep Dhillon Dr. Sibin Surendram  
  Dr. Nicholas Antao Dr. Rajiv Gupta Dr. Mahibul Islam  
  Dr. Nikhil Iyer Dr. Samir Shaikh Dr. Ritesh Patel  
  Dr. S. Arumugam Dr. Shivanand Bandekar Dr. Karthik Selvaraj  
  Dr. Prashant Tonape Dr. P. Gopinath Dr. Aditya Sai